keskiviikko 11. tammikuuta 2012

Ihanus (toim.): "Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen" (2009)

"Kirjoittaminen on yksinkertainen ja vivahteikas menetelmä terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Kirjoittaminen lisää itseymmärrystä, pystyvyyden kokemusta ja omanarvontuntoa sekä solmii tunnesiteitä ja sosiaalis-kulttuurisia yhteyksiä.

Sanat että hoitaisimme on ensimmäinen suomalainen teos kirjoittamisen terapeuttisista mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta. Teos perehdyttää myös kirjallisuusterapian teoreettisiin taustoihin ja kertomusmenetelmiin. Kirjallisuusterapiaa ja terapeuttista kirjoittamista käsitellään useista eri näkökulmista.
" (Takakansi)

     *     *    *

Sisällys mm.:
* Kirjallisuusterapia ja kertomukset * Kirjoittaminen itsehoitona ja psykoterapeuttisena menetelmänä * Kuviteltu lukija kirjoittamisprosessissa * Kirjoittaminen käytännössä * Dostojevskin "Rikos ja rangaistus" - teoksen Raskolnikovin elämä * Päiväkirjan kirjoittaminen  * Elämänkaaren kirjoittaminen *  Kaunokirjallinen kirjoittaminen * Unet * Muistelu kuoleman lähetessä * Kirjoittamisen vaikuttavuus

     *     *     *

Kenties Julia Cameronin "Tyhjän paperin nautinto" tehtävien huolellinen tekeminen on juuri tällaista terapeuttista kirjoittamista tai se voi olla sitä. Kyse on kirjoittamisen lopputuloksesta: onko sillä kaunokirjallista arvoa vai ei.Tietysti kaikella kaunokirjallisella kirjoittamisella ei ole samaa henkilökohtaista merkitystä, mutta siinä määrin, kun kirjoittaja käsittelee kokemiaan asioita jonkinlainen terapeuttinen merkityskin kirjoittamisella varmasti on.

Anita Lindqvist kirjoittaa, että "jokaisella ihmisellä on omat tapansa tehdä työtä ristiriitojensa, ajatustensa, tunteidensa ja traumaattisten kokemustensa kanssa". Siinä missä esimerkiksi joku itsehoitona tai osana psykoterapiaa kirjoittaa toinen voi maalata esimerkiksi tauluja tai valokuvata.

Yksi tapa kirjoittaa järjestelmällisesti on pitää viikkopäiväkirjaa, jolloin tietoisesti seuraa mielialansa vaihteluita tunti tunnilta, päivä päivältä. Tällöin on mahdollista huomata mm. miten masennus vaikuttaa omiin kokemuksiin, mistä voi alkaa vähittäisen muutoksen parempaan. Itsensä voi pakottaa tekemään asioita, joista nauttii ja virkistyy. Päiväkirjan lisäksi on mahdollista kohdentaa kirjoittaminen esimerkiksi rakastetulle, ystävälle, vanhemmille jne., jolloin näkökulma kirjoittamisessa tarkentuu ja muuttuu. 

Jos kirjoittaminen on osa psykoterapeuttista prosessia, kirjoitettuja tekstejä on mahdollista käydä terapeutin kanssa läpi, jolloin terapeutin rooli on lähinnä kuuntelijan ja myötäilijän rooli. Kirjoittamisessa pelkkä tunteiden purkaminen ei riitä vaan asioita on aktiivisesti käsiteltävä, jotta hallitsemattomat tunteet saa käsiteltyä ja kontrolliin.

     *     *     *

Nykyaikana kirjoittamisen voi Gillie Boltonin mukaan ulottaa verkkoon, kyberavaruuteen, tämänkaltaisiin blogeihin. Blogit avaavat esimerkiksi parantumattomasti sairaille aivan uusia mahdollisuuksia keskustella tilanteestaan muiden samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa ja jakaa kokemuksiaan esim. syöpäsairauksista.

Jaakko Ihanuksen mukaan verkkokirjoittaminen "voi lisätä ymmärrystä kertomusten monille äänille ja liikkeille".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti