torstai 20. maaliskuuta 2014

Rankanen ym: "Taideterapian perusteet" (2007)

TULEE TÄHÄN!

Maalaamisen, piirtämisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin voidaan tavoittaa psyyken alueita, joille muuten on vaikea tai mahdotontakin päästä. Työskentelyn edetessä taiteellisen toiminnan tuottamat elämykset ja oivallukset auttavat näkemään omaa elämäntilannetta uusin silmin ja oivaltamaan tuoreesti omaa sisäisyyttä ja ihmissuhteita.

"Taideterapian perusteet" (2007) -kirjassa esitellään taidekeskeinen taideterapia ja sen tunnetuin suuntaus ekspressiivinen taideterapia. Kirja taustoittaa ja kuvaa sanoin ja kuvin menetelmän, jolla luovuutta tehokkaasti ja monipuolisesti kehitetään psykososiaalisesti turvallisessa ja innostavassa hengessä. Taideterapiassa kuvallista ilmaisua käytetään hoidon, kuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn osana, mutta se palvelee myös henkilökohtaista kasvua. Taidekeskeinen taideterapia ei ole sidottu mihinkään tiettyyn psykoterapian suuntaukseen.

"Taideterapian perusteet" on tarkoitettu terveydenhuollon ja sosiaalityön lisäksi ammattikorkeakoulujen oppikirjaksi, kasvatukseen, erityisopetukseen, seurakuntatyöhön ja liike-elämään. Kirja sopii myös palvelemaan kenen tahansa asiasta kiinnostuneen tarpeita saada tietoa taideterapian periaatteista ja käytännöstä. (Takakansi)

"Taideterapia luovana terapiana on monille potilaille perinteisiä terapioita parempi tapa saada aito kosketus ongelmien taustalla oleviin tunteisiin ja muistoihin. On hienoa, että olemme nyt saaneet suomeksi taideterapian eri ulottuvuuksia käsittelevän oppikirjan." (Professiri H. C. Matti O. Huttunen)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti