torstai 19. helmikuuta 2015

TYHJÄ PAPERI KERTOO. Osa 419: "Mindfulness - tietoisuustaito"

"Tietoisuustaito eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo (engl. mindfulness) tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista; mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia; oman olon kuuntelemista." (Wikipedia)

Mitä ihmettä tämä oikein on? Yritänpä aluksi pohtia tuota Wikipediassa esitettyä määritelmää.

Mihin tarvitsen tällaista käsitettä: mindfulness. Se on jotain sellaista, jota  on silloin, kun mieli on täynnä jotain. Eli taito liittyy siihen, mitä tehdä, kun mieli on täysi - tai tyhjä tai jotenkin .. vajaa. Käännös viittaa taitoon, joka liittyy mieleen, mielen taitoon.

"Hyväksyvä tietoinen läsnäolo" siis taito olla läsnä .. hyväksyvästi ... tietoisesti. Tuntuu aikamoiselta käsitepyörittelyltä.

Jatkossa taitoa hieman tarkennetaan. Mieltä tarvitsee jotenkin tyynnyttää sen kokemusten ja mielen tuottaminen tulkintojen takia. Tämä tuntuu viittaavan tunteisiin, joita ei kuitenkaan määritelmässä mainita.

Tyynnyttämisen ohella kyse on ilmeisesti sen hyväksymisestä, ettei mieli kuitenkaan aina tyynny, jolloin sitä - kokemuksia ja tulkintoja - täytyy vain havainnoida ja ihmetellä.. hyväksyvästi. Jonkinlaista kehässä kulkemista... Ja sen kuuntelemista, mitä kehän sisällä tapahtuu.

Ei tunnu järin kiinnostavalta.

     *     *     *

Wikipedian luonnehdinta jatkuu:

"Se kuuluu kognitiivisten psykoterapioiden menetelmiin.Sitä on sovellettu psykoterapioissa ja pitkäaikaissairauksien tukihoidossa. Kiinnostus tietoisuustaitojen harjoittelua kohtaan on lisääntynyt ja menetelmän vaikutuksia on tutkittu eri menetelmin. Tietoisuustaitoharjoitus ei ole vain rentoutumisharjoitus, sillä eri harjoitukset vaikuttavat eri tavoin. Tutkimuksia tarvitaan vielä ennen kovin syvällisten johtopäätösten tekoa. Menetelmää on kehittänyt Yhdysvalloissa Massachusettsin yliopistossa työskentelevä Jon Kabat-Zinn."

Nyt päästään asian ainakin yhteen ytimeen. Kyse on siis menetelmästä, jota käytetään psykoterapiassa ja pitkäaikaissairaiden hoidossa ja luultavasti ties missä. Hyvä.

Aiemmin mainitut taidot ovat siis harjoituksia, mutta kyse ei ole rentoutusharjoituksista. Tosin ne saattavat senkin tehdä eli rentouttaa.

Ja ihmisillä on jonkinlaisia psyykeen liittyviä ongelmia: ahdistusta, pelkoja, masennusta ym., mihin mindfulness ehkä antaa apua.

     *     *     *

"Vaikka tietoisuustaitojen perusajatuksia on lainattu buddhalaisesta filosofiasta, menetelmä ei sisällä uskonnollista eikä hengellistä puolta, eikä se myöskään ole rentoutumis- tai mielentyhjennysharjoitus, sillä se vaatii tietoista havainnointia. Tavoitteena on luoda uudenlainen suhtautuminen omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Suurelle osalle psyykkisistä häiriöistä on nykyisin olemassa tietoisuustaitoihin perustuva terapiamalli."

Lopuksi päästään siihen, että taustalla on buddhalainen filosofia. Harjoituksen luonnetta täsmennetään jälleen kerran. Sen lisäksi että kyse ei ole rentoutumisharjoituksista kyse ei ole myöskään mielen tyhjennysharjoituksista.

Siis mistä sitten oikein on kyse, ja miksi tässä on tehty sellaisia rajauksia mitä on tehty? Harjoitukset vaativat mielen (sisältöjen) tietoista havainnointia. 

Mielen ei oleteta olevan tyhjä ja tyhjentyvän harjoitteiden aikana vaan mielen läpi kai sitten kulkee kaikenlaista .. roinaa, jota vain havainnoidaan ja ihmetellään.

Harjoitteet eivät välttämättä myöskään rentouta, mutta jotain ne kai tekevät. Jostain syystä näitä harjoitteita tehdään. Miksi?

Sitä Wikipedia ei kerro.

     *     *     *

Mindfulness-kouluttaja Taina Siukolan mukaan mindfulness perustuu vanhimpaan buddhalaiseen suunta theravadaan. Buddhalaisille olemassaolo on enimmäkseen kärsimystä, mistä erilaisilla tempuilla yritetään päästä eroon tai kärsimystä yritetään ainakin lievittää. Peili on oman naaman edessä, mikä tietysti sopii narsistisille keskiluokkaisille länsimaisille ihmisille oikein hyvin.

Tie vapautukseen kärsimyksistä kulkee Jalon 8 osainen polun kautta, mitä mm. meditaatio tukee ja minkä sovellutus mindfulness -menetelmä on.

"Eräs Theravada-koulukunnan tunnetuimmista piirteistä on sen kehittynyt meditaatiojärjestelmä. Meditaation kaksi osa-aluetta ovat mielen täsmentämiseen tähtäävä keskittymismeditaatio (samatha) ja viisautta kehittävä valppausmeditaatio (vipassana)." (Wikipedia)

Mindfulness on Siukolan mukaan nimenomaan valppausmeditaatiota. Tosin kouluttaja itse käyttää myös keskittymisharjoitteita.

Ja tavoitteena ei ole enempää eikä vähempää kuin viisaus, mitä ihmettä se sitten tarkoittaakaan. Eli kyse on kai siitä, mikä 'maallistuneelle' länsimaiselle, porvarilliselle valkoiselle nuorella naiselle on Nirvana, jos se ei liity millään tavoin esimerkiksi itsensä tiedolliseen kehittämiseen, seksiin, perhe-elämään tai ihmisten välisiin suhteisiin - tai työtehon kasvattamiseen medatatiivisin menetelmin.

Linkit:

Theravada (buddhalaisuus). Wikipedia

Tietoisuustaito. Wikipedia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti