maanantai 16. maaliskuuta 2015

Drury: "Samanismi. Mitä on samanismi. Samanismin rituaalit. Nykyajan samaanit. Samaanit länsimaissa" (1993)


Englantilaisen antropologin kiintoisa johdatus samanistiseen perinteeseen eri kuttuureissa kautta maailman. 

Nevill Drury kuvaa eloisasti samaanin tehtävää maagisten traditioiden välittäjänä, näkyjen näkijänä ja parantajana. Ennen kaikkea hän osoittaa, että samanismi on elävää perinnettä jolla saattaa olla annettavaa myös nykyajan ihmiselle. (Takakansi)

     *     *     *

Uskontotieteilijät ja antropologit puhuvat hövelisti kaikesta mahdollisesta ihmisen ajattelusta ja toiminnasta uskontona, mutta väittäisin, että ihmiset eivät ole pohjimmiltaan kovinkaan uskonnollisia, vaikka kaikenlaisissa löyhissä liikkeissä roikkuvatkin. Kirkot ja papit - jotka muka tietävät paremmin elämän tarkoituksen ja millainen partasuinen ukko se Mooses tai Jeesus tai Muhammed tai muut pyhät miehet ja naiset oikein olivat - luovat joillekin hetkellistä turvallisuudentunnetta aina epävarmassa maailmassa.

Tosin tänä päivänä, niin kuin niin useasti viimeisen 2 tuhannen vuoden aikana, yksi suurimpia epävarmuuden ja sotien luojia ja lietsojia maailmassa ovat juuri tietyn länsimaisen uskonnon kannattajat, jotka sokeasti uskovat omiin idoleihinsa kuin rokkareihin tai puolueiden ministereihin.

     *     *     *

Kaikki lähti pienestä liikkeelle, eikä se ollut ehkä edes nykyihminen, joka ensin pyrki laajentamaan tietoisuuttaan ja ymmärrystään maailmasta vaan Homo Sapiensia edeltävä Homo Neanderthalis.

Ihmiset ovat niin kauan kun ovat olleet tietoisia itsestään ja olemassaolostaan, pyrkineet lisäämään tietoaan niin itsestään kuin maailmasta. Nevill Drudyn "Samanismi" (1993) -kirjan shamanismissa on kyse juuri tästä.

Ihmiset ovat tiedollaan ja teorioillaan (tarinoillaan) yrittäneet eri keinoin hallita epävarmaa ympäristöön, johon myös toiset ihmiset klaanit, heimot ja kansat ovat kuuluneet.

     *     *     *

Se että ihmiset ovat keksineet, millä kasveilla ja yrteillä he pystyvät esimerkiksi hoitamaan erilaisia vaivoja ja sairauksia on hyvin vähän tekemistä myöhempien sivilisaatioiden jumala-keskeisten uskontojen kanssa, joilla pyritään hallitsemaan suuria ihmismassoja pappien avulla.

Kaiken elollisen ja elottoman kunnioitus sai hoitamisen näyttämään tietysti nykyihmisen silmin kummalliselta, pakanalliselta ja tuomittavalta. Animismihan tarkoittaa sitä, että kaikkialla oletetaan olevan henkiä. Jokaisessa kivessä on kiven henki jne.

Filosofisena ajattelutapana tätä kutsuttaisiin  tänä päivänä kai subjektiiviseksi idealismiksi, mitä on pidetty filosofisen / tieteellisen materialismin ohella toisena johdonmukaisena tapana suhtautua maailmaan ja sen ilmiöihin.

     *     *     *

Tietyllä tavalla shamanistinen ajattelu on suorastaan hypermodernia, sillä vasta 2000-luvulla on tieteessä ja tieteiskirjallisuudessa vähitellen saavutettu taso, jolla shamanismit olivat jo tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia vuosia sitten.

Ihmiset ovat vasta vähitellen alkaneet ymmärtää esim. miten heidän oma mielensä toimii. Miten mieli rakentaa erilaisten havaintojen, ajatusten ja tunteiden pohjalta tarinoita ym. Ja tietysti mikä tärkeintä: miten elää ja toimia sopusoinnussa osana muuta luontoa ja luonnnonympäristöä.

Pyörää ikään kuin keksitään tänä päivänä uudelleen, ja se on pakkokin keksiä uudelleen, sillä ilman moderneja teknologioita ihmisen itsensä aiheuttamia ongelmia on mahdoton saada hallintaan tai edes rajoitettua.

    *     *     *

Nevill Drudyn "Samanismi" on jo yli 20 vuotta vanha kirja, ja kulunut jo kohta kahden sukupolven käsissä, mutta se ei ole sanomaltaan ollenkaan vanhentunut. Perehtymällä shamanismiin ollaan ihmisenä olemisen perusasioiden äärellä.

Mitä voin tietää menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta? Miten minun tulee toimia, että saavutan haluamani päämäärät? Millä tavoin saan mielekkyyttä elämääni, joka tuntuu välillä raskaalta ja ahdistavalta? Voinko yrittää pyytää apuun itseäni suurempia voimia silloin, kun en itse tai oma heimoni ei pysty ongelmia ratkaisemaan?

Nykyihmisen on oivallettava omasta menneisyydestään joitain sinänsä yksinkertaisia asioita, mitkä helpottavat elämää myöhemmin.

Suuret uskonnot - ja niitä edeltävät uskonnot - jumalineen ovat suhteellisen uusia keksintöjä ja ne ovat keksitty ihan tiettyjä tarkoituksia varten. Suurten uskontojen, varsinkin kristinuskon takia, maailmasta on hävinnyt ja hävitetty systemaattisesti paljon tarpeellista ja hyödyllistä tietoa, joita alkuperäiskansoilla on elämisestä ja olemisesta sopusoinnussa oman luonnonympäristön kanssa. Suuret uskonnot ovat se ikiaikaisena pidetty paha, mihin ihmiset uskovat jumalansa ohella ja mikä ruokkii mm. jatkuvia sotia ja konflikteja maailmassa.

    *     *     *

Tarinat ja miten niitä käytetään on kuitenkin hyvä erottaa teknisesti toisistaan. Yksiä ja samoja tarinoita voi käyttää eri tavoin hyväksi. Esimerkiksi juutalaisuus, islam ja kristinusko hyödyntävät yksiä ja samoja tarinoita, mutta antavat niille omat tulkintansa. 'Pyhiä kirjoja' ja niiden tarinoita on mahdollista lukea myös kuin mitä tahansa realistista proosaa.

Ja sitähän ne enimmäkseen ovat: silkkaa fiktiota. Jopa historiallisina pidetyt henkilöt Jeesusta myöten saattavat olla keksittyjä hahmoja tai yhdistelty useista tunnetuista todellisista hahmoista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti