sunnuntai 28. kesäkuuta 2015

Lankinen & Piirainen: "Yhteisöteatteri osana hyvinvointityötä Sambiassa. Opinnäytetyö" (2012)

Tämä on 2 teatteri-ilmaisun ohjaajan etnografinen tutkimus yhteisöteatterista osana hyvinvointityötä Sambiassa. Opinnäytteen käytännön osuudessa Sambiassa huhti-toukokuussa 2011 tekijät osallistuivat 2 kehityksen teatterityöpajaan havainnoijina ja osallistujina, sekä seurasivat 2 ihmisten hyvinvointia edistävän yhteisöteatteriryhmän, Tusole ja Bare Feet, työskentelyä. Näiden havaintojen pohjalta tekijät suunnittelivat ja ohjasivat Tusole–ryhmälle Forum-työpajan. 

Työpajan tarkoitus oli antaa ryhmälle uusia keinoja sovellettavaksi heidän työhönsä, syventämään fasilitointia ja vuorovaikutusta yleisön kanssa. Forum-työpaja sisälsi perusteet Forum-teatterista teoriassa, sekä ryhmää varten räätälöityjä harjoitteita ja Forum-tekniikoita. Työpajan jälkeen opinnäytteen tekijät seurasivat Tusole:n käytännön sovellusta Forum-tekniikoista esitystilanteessa yhteisössä. (Tiivistelmä)

     *    *     *

Mm. Yhteisöteatteri Sambiassa - Kehityksen teatterityöpajat - Tusolen ja Corridors of Hope III -projekti yhteistyö - Forum-työpaja - Tusolen yhteisöesitys - käytännön sovellus Forum-tekniikoista - Yhteisöteatteri voimannuttavana prosessina - Yhteisöteatterin tekijän rooli yhteisössä - Sydän yhteisöille -

     *     *      *

Suomen ja Sambian välillä on tällaisia yhteistyöprojekteja ollut myös aiemmin, sillä vuosituhannen vaihteessa kokonainen opiskelijaryhmä kävi Sambiassa.

Tällä kertaa kyse oli keskipohjalaisista draamaopiskelijoista, jotka lähinnä opettivat kahdelle sambialaiselle yhteisöteatterille Forum-teatterin menetelmiä, jonka he raportoivat omana opinnäytetyönään.

Samalla opiskelijat oppivat jotain maan pitkästä yhteisöteatteriperinteestä, joka poikkeaa länsimaisesta teatterista jonkin verran.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti