tiistai 29. joulukuuta 2015

Koskela: "Pelkokierre: pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta" (2009)

TULEE TÄHÄN!

Pelko on vahva voima. Vaikka se on ”vain” tunne, se saa aikaan konkreettisia asioita. Pelko vaikuttaa ihmisten liikkumiseen sekä siihen, miten he kohtaavat ja kohtelevat toisiaan. Se asettuu vanhempien ja lasten välille, asumisen valintoihin ja työelämän käytäntöihin. Pelko ohjaa rikoksentorjuntapolitiikkaa ja median toimintaa. Se määrittää kaupunkisuunnittelua ja julkisen tilan kontrollia. Pelko myös myy hyvin: turvattomuuden ympärille on rakentunut kasvava bisnes.

"Pelkokierre" pureutuu kaupunkisuunnittelun ja pelon arkkitehtuuriin tarkastelemalla turvattomuuden ilmenemistä kaupunkitilassa. Teoksessa tarkastellaan kriittisesti kaupunkien harjoittamaa turvallisuuspolitiikkaa ja rikoksentorjuntaa. Siinä pohditaan myös, miten kierteen voisi katkaista ja pelon kulttuurin voisi korvata rohkeudella, moniarvoisuudella ja suvaitsevaisuudella.

Turvallisuuden kaipuu määrittää ihmisten elämää: kaupunkitilan kokemista, kaupungilla liikkumista, lasten kasvatusta ja kasvamista sekä asumista, työilmapiiriä, vapaa-ajan viettoa, perhesuhteita, seksiä, syömistä, nautintoaineiden käyttöä ja niin edelleen. Turvallisuudesta eri muodoissaan on tullut arjen avainsana.

Teokselle myönnettiin Vuoden tiedekirja -kunniamaininta 26.3.2010. (Gaudeamuksen sivusto)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti