keskiviikko 9. joulukuuta 2015

TYHJÄ PAPERI KERTOO. Osa 652 "Demokratian '1 ääni / 1 nainen tai mies' -periaate = aikuisten ja laillisesti maassa olevien oikeutta"


Jotain tällaista oli odotettavissa. Laittomasti maahantulleiden latinojen osuus USA:ssa on kasvanut nopeasti 20 vuoden  aikana, aina yli 1/4 osaan väestöstä Teksasissa, Kaliforniassa ja Uudessa Meksikossa. Samoilla alueilla on myös paljon lapsia ja lapsiperheitä.

Konservatiivit ovat halunneet jo jonkin aikaa mm. Teksasissa vähentää muiden kuin laillisesti maassa olevien painoarvoa. Lisäksi edustajien määrä niin paikallisella, osavaltio- kuin liittovaltiotasolla halutaan suhteuttaa vain äänestyskelpoiseen aikuisväestöön, mikä nostaa konservatiivien painoarvoa mm. etelän osavaltioissa.

    *    *    *

Mustilla alueilla ei ole latinoja.
Samantapaista keskustelua käydään kaikissa parlamentaarisissa demokratioissa, Suomessakin. Äänestysalueiden rajoista kiistellään ennen vaaleja jatkuvasti, sillä esim. Vihreillä on hukkaantunut paljon ääniä Itä-Suomessa.

Sen sijaan siitä keskustellaan meillä vähemmän, tulisiko lapsiperheillä olla politiikassa suurempi painoarvo. Toisaalta tapa, jolla asiasta käydään USA:ssa keskustelua on kyseenalaista. Teksasissa on kenties perustuslain vastaisesti jaettu äänestysalueita vain äänioikeutettujen määrän perusteella, ei väestön kokonaismäärän mukaan niin kuin tapana on. Tällöin vähäväkisen etelän maaseudun äänestäjien merkitys korostuu.

Linkit:

Texas Redistricting Case Could Diminish Hispanic Voter Clout Nationwide. Newsmax 09.12.2015 (Reuters)

Politics: One person, one vote, nine justices. By John Myers / LA Times 09.12.2015 (uutiskirje)

Supreme Court redistricting case could reduce Latinos' political clout. By David G. Savage & David Lauter. Los Angeles Times 27.05.2015

The Mythical Monolith. Latinos have the power to revolutionize American politics. But first they have to vote. By Gabriel Arana. American Prospect (2012)

Hallituksen esitys Eduskunnalle vaalilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Finlex (1998)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti